Miejskie Przedszkole nr 31 w Płocku

Ruch to zdrowie

Scenariusz zajęcia dzieci 6-letnich w Hali Widowiskowo-Sportowej Orlen – Arena w Płocku

Termin: 13.03.2014

Organizacja:  M.Żaglewska,  Z.Kudelska

Cele:

 • poznanie obiektów użyteczności publicznej w najbliższej okolicy
 • rozumienie znaczenia ruchu  w życiu każdego człowieka
 • kształtowanie postaw prozdrowotnych
 • podejmowanie sportowej rywalizacji

cele szczegółowe:

 • nie oddala się od grupy (Dz.Niepełnosprawne)
 • poznaje nowe miejsca  (Dz.Niepełnosprawne)
 • poznaje trenerów piłkarzy ręcznych SPR Wisły Płock
 • uczestniczy w zajeciach sportowych z trenerami
 • reaguje na umówione sygnały

Metody

 • słowna pogadanka
 • oglądowa: pokaz
 • czynna: zadań stawianych do wykonania

Środki dydaktyczne:  sprzęt sportowy zgromadzony w Orlen Arenie

Przebieg zajęcia:

 1. Powitanie dzieci przez pracowników Orlen-Areny
 2. Przekazanie informacji na temat obiektu z uwzględnieniem jego funkcji, roli w organizacji imprez sportowych i kulturalnych o zasięgu ogólnokrajowymi miedzynarodowym
 3. Zwiedzanie obiektu
 4. Przygotowanie do zajęć gimnastycznych-stroje gimnastyczne
 5. Spotkanie z trenerami SPR Wisły Płock-trenerem bramkarzy Arturem Góralem oraz II trenerem  Krzysztofem Kisielem.
 6. Wysłuchanie pogadanki na temat piłki ręcznej jako dyscypliny sportów zespołowych, wskazanie korzyści zdrowotnych, płynących z uprawiania sportu w każdym wieku oraz podjęcia kariery sportowej i zawodowego uprawiania sportu.
 7. Zajęcia sportowo-ruchowe na płycie boiska.
 8. Rozdanie autografów, wykonanie pamiątkowych zdjęć z trenerami
 9. Oglądanie filmu „Scooby-Doo” na telebimie
 10. Przekazanie upominków dzieciom

Dnia 13 lutego 2014 roku odbyło się spotkanie z panem Sebastianem Dymkiem tatą Filipa, dziecka z grupy integracyjnej 3-4 latków na temat uprawiania sportów zimowych, jako źródła zdrowego stylu życia. Pan Sebastian dokonał krótkiej prezentacji poszczególnych zimowych dyscyplin sportowych tj. narciarstwo, saneczkarstwo, łyżwiarstwo. Zaprezentował strój i sprzęt sportowy niezbędny do uprawiania tych dyscyplin. Następnie poprowadził quiz i mini olimpiadę dla dzieci. Wszyscy uczestnicy za aktywny udział otrzymali prawdziwe medale oraz puchar. Nie zabrakło gromkich braw dla zwycięzców. Wszystkie dzieci dobrze się bawiły i spędziły miło czas na sportowo.

Scenariusz zajęcia w grupie dzieci 3-4letnich z zakresu rozwijania mowy i myślenia

Prowadzący: nauczyciele oraz rodzic 

Data: 13.02.2014 rok

Temat: ,,Zimowa olimpiada” – mini quiz

Cele ogólne:

 • uświadomienie dzieciom wpływu zabaw na ich rozwój i zachowanie;
 • zachęcanie do uprawiania sportów zimowych i bezpiecznej zabawy na świeżym powietrzu;

Cele operacyjne:

3l – nazywa niektóre sporty zimowe – jazda figurowa na lodzie, saneczkarstwo, skoki narciarskie;

– wzbogaca słownik o wyrazy: olimpiada, flaga olimpijska;

– rozwiązuje zagadki słowne, obrazkowe i słuchowe;

N – uczestniczy w zabawie słowno-ruchowej;

Metody:

słowne: rozmowa, zagadki

oglądowe: obserwacja , obrazek, objaśnianie

czynne: zadań stawianych do wykonania, improwizacja ruchowa, muzyczna

Forma pracy: zbiorowa, indywidualna

Środki dydaktyczne: rysunek z flagą olimpijską, obrazki z różnymi dyscyplinami sportów zimowych, sprzęt potrzebny do ich uprawiania: sanki, narty, łyżwy, gazety, medale /lizaki/ dla każdego dziecka, muzyka do zabaw ruchowych

Przebieg:

1. Zabawa na powitanie: ,,Hu, hu,ha..”

Dzieci stoją w kole i powtarzają zwroty, wykonując odpowiednie ruchy:

Hu, hu, ha – uderza dłońmi w kolana,

Hu, hu, ha – klaśnięcia w dłonie,

Zima wcale nie jest zła – podskoki obunóż.

2. ,,Co to jest olimpiada?” – rozbudzenie ciekawości tematem zajęć – wydarzenia, którego symbol dzieci zobaczą na tablicy (odkrycie rysunku z flagą olimpijską). Krótka rozmowa , wyjaśnienie terminu. Odpowiedzi dzieci dotyczące wyglądu flagi? Co ona przedstawia? W jaki kolorze są kółeczka? Ile ich jest? Zaproszony gość p. Sebastian krótko opowiada o fladze. Przedstawia ona 5 złączonych ze sobą kół, które są symbolem przyjaźni sportowców przybywających z pięciu kontynentów. Każde koło jest w innym kolorze i symbolizuje inny kontynent:

Niebieski – Europę

Żółte – Azję

Czarne – Afrykę

 ielone – Australię

Czerwone – Amerykę

3. ,,Otwarcie olimpiady” – dzieci prezentują się jak sportowcy podczas uroczystego otwarcia olimpiady, maszerują radośnie w rytm melodii.

4. ,, Co to za zagadka?” – rozwiązywanie zagadek dotyczących zimowych dyscyplin sportowych rozgrywanych w czasie olimpiady – nazywa niektóre sporty zimowe – jazda figurowa po lodzie,  saneczkarstwo, skoki narciarskie, prezentacja sprzętu potrzebnego do ich uprawiania (sanki, łyżwy, narty).

Nie mają kół,

 a jeżdżą w dół, 

kiedy ciągniesz je pod górę

mocno trzymaj je za sznurek /sanki/

Byś po śniegu jeździć mógł,

musisz przypiąć je do nóg /narty/

Szybko po lodzie niosą nas one,

obie do butów są przyczepione,

Chociaż nie piszą i nie rachują, 

różne na lodzie figury rysują /łyżwy/

5. ,,Przedszkolna zimowa olimpiada” – zaproszenie dzieci do zabawy ruchowej ,,Śnieżki” – rzut do celu; ,,Łyżwiarze” – jazda na lodzie przy muzyce (pod każdą stopą mają jedną gazetę). Przypomnienie zasad bezpieczeństwa w czasie zabaw zimowych i w sali.

6. ,,Bałwanki i śnieżynki” – masaż relaksacyjny – praca w parach. Bałwanki podchodzą do śnieżynek i tworzą pary, każda z nich siada na dywanie. Rozgrzanie rąk i palców. Wykonanie masażu na plecach kolegi z uwzględnieniem ruchów adekwatnych do treści wierszyka:

Wieje, wieje wiatr – lekko dmuchamy we włosy kolegi.

Mrozek szczypie w nosy, w uszy – delikatnie szczypiemy.

Śnieżek mocno w oczy prószy – stukamy w plecy opuszkami palców.

Dzieci biegną do ogródka – szybkie ruchy palcami wskazującymi na przemian.

Lepią ze śniegu zimowego ludka – rysowanie bałwanka.

7. Podsumowanie zajęć. Nauczyciel oraz rodzic dziękują dzieciom za wspólną zabawę wręczając medale /lizaki dla każdego/

Nasze przedszkole bierze aktywny udział w zbiórce surowców wtórnych. Dzięki tej działalności dzieci nabierają świadomości ekologicznej i uczą się, jak we właściwy sposób segregować śmieci. Aby pokazać naszym podopiecznym, że odpady można wykorzystywać w różny, niekonwencjonalny sposób, zaproponowałam dzieciom ćwiczenia gimnastyczne z wykorzystaniem plastikowych butelek.

Scenariusz zajęcia w grupie dzieci 6-letnich

Opracowanie i prowadzenie: Monika Żaglewska

TEMAT: „NOWOROCZNA GIMNASTYKA” – zestaw ćwiczeń gimnastycznych z wykorzystaniem plastikowych butelek

Cele ogólne:

 • aktywne uczestniczenie w zajęciach ruchowych,
 • rozumienie znaczenie ruch w życiu człowieka,
 • przestrzeganie zasad przyjętych w zabawach ruchowych

Cele szczegółowe:

 • samodzielnie przebiera się do zajęć (Adaś),
 • chwyta butelkę oburącz i jedną ręką (Adrian),
 • przesuwa butelkę po blacie stolika (Maciek),
 • wykonuje ćwiczenia z niekonwencjonalnym przyborem,
 • rozwija koordynację ruchową

Cele rozszerzające:

 • prezentuje wymyślone ćwiczenie z przyborem

Metody:

 • słowna: rozmowa, wyjaśnienia, instrukcje słowne
 • oglądowa: pokaz, prezentacja,
 • czynna: zabawa, działań praktycznych

Formy:

 • z całą grupą,
 • w parach,
 • indywidualnie

Pomoce dydaktyczne:
Stroje gimnastyczne, butelka dla każdego dziecka, płyta z muzyką do zabaw, tamburyn

Przebieg zajęć

 1. Zmiana stroju, przypomnienie zasad bezpieczeństwa podczas zajęć.
 2. Zabawa na powitanie „Wszyscy są” – dzieci wykonują ustalone wcześniej czynności w rytm słyszanej muzyki.
 3. Marsz po kole, na uderzenie w bębenek zmiana kierunku marszu.
 4. Marsz z wysokim podnoszeniem kolan, rozdanie butelek, marsz z jednoczesnym uderzaniem dłonią w butelkę trzymana przed sobą, nad głową, za plecami.
 5. Przekładanie butelki wokół siebie, pod kolanami.
 6. Podrzucanie i łapanie butelki oburącz. Po opanowaniu przez dzieci tej umiejętności włączanie dodatkowych elementów: klaśnięcia, obrotu, przykucnięcia.
 7. Skłony z jednoczesnym odkładaniem i podnoszeniem butelki.
 8. W leżeniu na brzuchu, butelka trzymana oburącz podnoszenie głowy z jednoczesnym przesunięciem butelki do przodu i pod brodę.
 9. Siad skulny, butelka pod stopami, przesuwanie butelki z jednoczesnym wyprostem kolan, powrót do wyjściowej pozycji.
 10. W staniu ręce wyciągnięte przed siebie wypuszczanie z dłoni butelki i łapanie jej przed upadkiem na podłogę.
 11. Podskoki obunóż z jednoczesnym trzymaniem butelki między kolanami.
 12. Siad prosty, butelka ułożona między stopami, przenoszenie butelki za głowę.
 13. Siad prosty, podparty, butelka trzymana między stopami, kreślenie butelką kół w powietrzu.
 14. Leżenie tyłem, nogi zgięte w kolanach, między mini butelka, skłon głowy i podciągnięcie kolan z jednoczesnym dotknięciem butelki do głowy.
 15. Przeskoki przez butelkę w przód i w tył, na bok.
 16. Dzieci w parach, w lekkim rozkroku, plecami do siebie podają sobie butelkę nad głowami, między nogami.
 17. Bieg slalomem między butelkami (dzieci podzielone na dwa zespoły).
 18. Prezentacja ćwiczeń z butelką wymyślonych przez dzieci.
 19. Bieg swobodny, butelka przytrzymywana z tyłu oburącz, bieg z uderzaniem piętami w butelkę.
 20. Ćwiczenie wyciszające – dzieci w siadzie skulnym przesuwają butelkę po podłodze od siebie i do siebie z jednoczesnym głębokim wdechem i wydechem.
 21. Siad skrzyżny, dzieci trzymają butelkę na głowie, wykonują skłony w przód.
 22. Czynności porządkowe – zakończenie zajęcia, podsumowanie aktywności dzieci, zbiórka butelek, przebranie.

W związku z odbywającymi się w bieżącym roku Zimowymi Igrzyskami Olimpijskimi zorganizowaliśmy we współpracy z filią Książnicy Płockiej Nr 8  konkurs plastyczny  dla dzieci 6-letnich „Zimowa Olimpiada”, którego celem było przybliżenie przedszkolakom dyscyplin sportowych uprawianych zimą oraz propagowanie aktywnego wypoczynku na powietrzu również zimą.

Scenariusz konkursu  „Zimowa Olimpiada”

Termin realizacji: 6.02.2014

Przygotowanie i prowadzenie: Monika Żaglewska, Zofia Kudelska, 

Miejsce realizacji: Filia Książnicy Płockiej Nr 8

Cele konkursu

 • Poznawanie sportów zimowych,
 • Promowanie zdrowego stylu życia,
 • Zapoznanie dzieci z ideą i symbolem igrzysk olimpijskich,
 • Rozwijanie umiejętności plastycznych

PRZEBIEG KONKURSU:

 1. Powitanie przybyłych gości i dzieci
 2. Zabawa muzyczna na powitanie „Gimnastyka”- ilustracja ruchowa tekstu
 3. Zagadki słowne o tematyce związanej ze sportami zimowymi.
 4. Zabawy dramowe „Co robię?”- prezentacja za pomocą ruchu, gestu wybranej dyscypliny sportowej
 5. Prezentacja krótkiego filmu przedstawiającego różne dyscypliny sportów zimowych.
 6. Praca w zespołach „Sportowe puzzle”- składanie obrazków na czas.
 7. Przedstawienie dzieciom informacji co to są Igrzyska olimpijskie, zapoznanie z ideą igrzysk, prezentacja symbolu, wyjaśnienie jego znaczenia.
 8. Indywidualne wykonanie pracy : „Bobsleiści” – z wykorzystanie rolki po papierze toaletowym.
 9. Prezentacja prac, ocena wykonania przez jury, wręczenie medali oraz słodkich upominków wszystkim uczestnikom

Scenariusz ćwiczeń gimnastycznych – zabawy z gazetami z wykorzystaniem metody twórczej R. Labana

Grupa integracyjna: 6-latki

Data: luty 2014

Cele szczegółowe:

Dziecko:

 • uważnie słucha poleceń n-la, i wykonuje je,
 • poznaje możliwości własnego ciała,
 • wczuwa się w rytm muzyki,
 • wykorzystuje przybory (gazetę) do ćwiczeń gimnastycznych,
 • wyrabia wrażliwość słuchową,
 • wyczuwa przestrzeń wokół siebie

Metody: zadaniowa, metoda gimnastyki twórczej R. Labana

Formy pracy: zbiorowa z całą grupą

Przybory: kolorowe gazety, bębenek, grzechotka, odtwarzacz CD, płyta CD, kosz 

Przebieg zajęcia:

1. Dzieci przebierają się w stroje gimnastyczne, każde dziecko otrzymuje jedną stronę gazety.

2. Marsz po kole połączony z mówieniem wiersza W. Grodzieńskiej ,,Marsz”

Hej, idziemy naprzód żwawo,

nóżką lewą, nóżką prawą,

Tupu, tupu, buch, buch, buch,

a kto z nami, ten jest zuch.

3. Dzieci biegają swobodnie po sali przy dźwiękach grzechotki, gdy dźwięk milknie wykonują polecenia – podejdź do gazety:

 • skradając się, skacząc jak piłeczka, tupiąc nogami, skacząc na jednej nodze, skacząc obunóż, naśladując niedźwiedzia

4. Zabawy gazetami :

 • ,,Machanie gazetami”. – Dzieci swobodnie machają gazetami – nisko, wysoko, prawą i lewą ręką,
 • ,,Taniec z gazetami”. – Dzieci tańczą do rytmu melodii, trzymając gazety w dłoniach, na głowie, na ramionach; – swobodny taniec do piosenki ,,Pada deszcz” – na słowa: kap, kap, kap uderzają ręką w gazetę
 • Zabawa ,,Uwaga! przeszkoda”. Gazety leżą na dywanie. Dzieci spacerują po sali. Kiedy napotkają przeszkodę – rozłożoną gazetę, przeskakują przez nią obunóż.
 • Zabawa ,,Szukaj swojego domku”  Każde dziecko siada na gazecie w dowolnym miejscu w sali. Kiedy n-l gra na tamburynie , dzieci wychodzą ze swoich domków i swobodnie biegają po sali, zręcznie omijając rozłożone gazety- domki.  Podczas przerwy w grze każde dziecko wraca do swojego domku.
 • Zabawa ,,Narciarz” Dzieci rozdzierają gazety na połowy. Podkładają po jednej części pod każdą nogę. Chodzą po sali nie odrywając nóg od podłogi, do przodu i do tyłu, naśladując chód narciarza.
 • Zabawa ,,Myjemy podłogę”.  Dziecko naśladuje mycie podłogi raz prawą ręką, raz lewą ręką.
 • Zabawa ,,Na gazecie gram” Dzieci siedzą na gazecie i  uderzają w nią palcami, dłonią. Na głośny dźwięk bębenka zamieniają się gazetą z kolegą.
 • Zabawa ,,Lepienie kul z gazet” Dzieci zwijają (zgniatają) dwie części gazety w kule w rytm muzyki, prawą i lewą ręką.
 • Zabawa papierowymi kulami. Dzieci podrzucają kule i chwytają je raz jedną, raz drugą ręką, obracają kulę na dłoni, turlają kule do kolegi, przekładają pod jedną i drugą nogą , przekładają za plecami.
 • Zabawa ,,Celne rzuty do kosza”. Dzieci stają na obwodzie koła. Kolejno  każde dziecko próbuje trafić papierową kulę do kosza.

5. Marsz po kole – machanie kulką z gazety na pożegnanie.

© 2024 Wszystkie Prawa Zastrzeżone Miejskie Przedszkole nr 31 w Płocku. Projekt i wykonanie: Hedea.pl