Miejskie Przedszkole nr 31 w Płocku

O przedszkolu

Istniejemy od 1 września 1981 roku. Jesteśmy placówką samorządową, prowadzoną przez  Gminę  Miasto Płock. Nadzór pedagogiczny sprawuje  Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Płocku

Przedstawiamy wypracowaną przez  wszystkie lata naszego istnienia koncepcję pracy z dziećmi opartą na zabawie. Praca z dziećmi w różnym wieku i z różnymi możliwościami rozwojowymi skłoniły nas do poszukiwania metod pracy, które pozwoliłyby przenieść naturalne potrzeby i zainteresowania na zajęcia kierowane. Zabawa dzieci w wieku przedszkolnym jest ich podstawową formą aktywności, umożliwia proces nauki, w którym doświadczenie, badanie i odkrywanie wysuwają się na plan pierwszy.

Miejskie Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 31 w Płocku jest przyjazne dziecku i jego rodzinie.

W przedszkolu rozumiane są potrzeby dziecka i jego rodziny.

Zapewniamy:

 • bezpieczną, przyjazną atmosferę;
 • bliski, serdeczny kontakt oraz szacunek dla indywidualności każdego dziecka,
 • bogaty i bardzo atrakcyjny program pobytu  w przedszkolu,
 • łagodny start dziecka w przedszkolu;
 • ochronę praw dziecka;
 • możliwość rozwijania zainteresowań

Organizujemy:

 • uroczystości kultywujące święta i tradycje;
 • spektakle teatralne w przedszkolu;
 • wyjazdy do kina, teatru, muzeum;
 • wycieczki turystyczno – krajoznawcze;
 • audycje muzyczne w  wykonaniu muzyków z Płockiej Orkiestry Symfonicznej;
 • spotkania z ludźmi różnych zawodów;
 • zajęcia i warsztaty dla rodziców.

Gwarantujemy:

 • fachową opiekę, dzięki której dzieci będą się wszechstronnie rozwijały. Pozwoli im to na umocnienie własnego wizerunku a co za tym idzie na śmiały, odważny start w szkole.
 • pracę nauczycielek opartą na wiedzy, doświadczeniu i pasji.

Proponujemy zajęcia dodatkowe:

 • rytmikę;
 • naukę języka angielskiego;
 • zajęcia z logopedą  i pedagogiem rewalidatorem.

© 2024 Wszystkie Prawa Zastrzeżone Miejskie Przedszkole nr 31 w Płocku. Projekt i wykonanie: Hedea.pl