Nasze przedszkole

Komunikat dla rodziców
Drodzy rodzice
 25 marca bieżącego roku wchodzi w życie obowiązek organizacji pracy szkół  i placówek oświatowych   w sposób zdalny.  Ogłoszono stan epidemii. Musimy dalej pozostać w domu. Dla przedszkolaków i dla nas wszystkich nie będą to łatwe chwile.  Ale poradzimy sobie. Wierzymy, że Państwo w idealny i efektywny sposób wykorzystacie ten niecodzienny czas, spedzony z dziećmi w domu.
Poniżej zamieszczamy kolejną partię propozycji na zabawy i zajęcia  z dziećmi w domu. Wszystkie proponowane  aktywności  są zgodne podstawą programową wychowania przedszkolnego. Wynikają z realizowanej lub planowanej do realizacji tematyki kompleksowej. Proponujmy byście Państwo przechowali wytwory prac dzieci. Po powrocie do przedszkola urządzimy z nich wystawę. Przedszkolaki zaprezentują kolegom w grupie wierszyki lub piosenki, których nauczyli rodzice.
Propozycje zabaw terapeutyczno- pedagogicznych:
  Ćwiczenia rozwijające spostrzegawczość wzrokową i logiczne myślenie:
  Ćwiczenia rozwijające sprawność manualną: