chmura

chmura

chmura

chmura

chmura

chmura

Słońce

Wróżka

Książe

Dzień dobry

Maj to wyjątkowy miesiąc. Wypełniony jest słońcem, kolorami i radością. To czas, gdy obchodzimy najważniejsze święto - Dzień MamyZapraszamy zatem do wspólnych zabaw, rozmów, spędzania razem czasu, nie zapominając również o Tatusiach i rodzeństwie,bo kochająca rodzina razem się trzyma

Dzień dobry 

W nadchodzącym tygodniu zapraszamy do zabawy z dźwiękami. Kraina Muzyki czeka......

Witamy serdecznie 

W tym tygodniu zapraszamy w podróż do tajemniczego i niezwykłego świata ksiązki.....

 

Opracowały: Monika Żaglewska, Alina Kuźniewska, Marta Miecznikowska

Drodzy Rodzice!

Powoli zaczynamy wracać do normalnego funkcjonowania. Od 13 maja otwieramy nasze przedszkole, w podwyższonym reżimie sanitarnym. Zachęcam do zapoznania się z publikacją „Koronawirus. Książka dla dzieci”, która zostanie przesłana Państwu mailowo. Prosimy o utrwalanie u dzieci nawyków zasłaniania nosa oraz ust podczas kichania i kasłania, przypominamy o konieczności zachowania dystansu podczas przebywania w grupie – nie przytulamy się, nie podajemy rąk kolegom. A przede wszystkim nie zapominamy o wzmożonej higienie, której podstawową zasadą jest częste i dokładne mycie rąk. Przypominajcie o tym swoim dzieciom i zwracajcie uwagę, aby czynność ta wykonywana była właściwie.

ZD1

Dla naszych przedszkolaków, pozostających w domach proponujemy w tym tygodniu tematykę związana z książkami czyli: „W tajemniczym świecie książek” . Poznamy etapy powstawania książki, ich rodzaj. Będziemy zachęcały do codziennego kontaktu z literaturą, bo świat książek jest niezwykle piękny i pełen niespodzianek, które będziemy wspólnie odkrywać. Zwracamy uwagę na właściwe korzystanie z książek oraz wdrażamy do szacunku dla książki, bo książka to wyjątkowy przyjaciel. 

Ponadto utrwalamy już zdobyte umiejętności; znajomość liter, cyfr, nazw dni tygodnia, miesięcy, rozwijamy słuch poprzez ćwiczenia analizy i syntezy głoskowej i sylabowej.

Mamy nadzieję, że każdy znajdzie dla swojego dziecka coś interesującego.

Życzymy udanego tygodnia i  wspaniałej zabawy!

   

 

ZD2

 

Na początek zapraszamy do zabawy przy muzyce

 

Zabawy ruchowe z Pipi i Myszką Minnie cz.2

https://www.youtube.com/watch?v=H0I1BRT3N7M

Głowa, ramiona, kolana BZYK.tv 

https://www.youtube.com/watch?v=30BVfTvlsrE

 

Zajęcia z mowy i myślenia

Utwory literackie

 • Wiersz „Książka” – Anna Kamieńska

Czemu książka stoi niema?

Może mówić o czym nie ma?

Jej literek czarne rządki

smutne jak jesienne grządki. 

Czemu taka nudna, pusta,

jakby jej zamknięto usta?

Aż tu nagle, moja miła,

niema książka przemówiła.

I gadała i śpiewała,

czego nie naopowiadała!

o przygodach, awanturach.

Ptakach, kwiatach, morzach, górach.

Gdzie to wszystko w niej mieszkało?

Jak to wszystko w niej drzemało?

Chyba nie ma o co pytać:

nauczyliśmy się czytać.

Po wysłuchaniu treści wiersza i rozmawiamy z dzieckiem na temat przeczytanego wiersza, pytamy:

 • O czym był wiersz?
 • Dlaczego książka była smutna?
 • Czy miała kolorowe obrazki?
 • Dlaczego nagle zaczęła być ciekawa dla osoby mówiącej w wierszu?
 • Co się zmieniło?

Po rozmowie i analizie tekstu zapraszamy dziecko do półki, szafki z książkami. Prosimy, aby wybrało swoją ulubioną książeczkę i odczytało samodzielnie lub z pomocą rodzica jej tytuł. Podczas oglądania zwracamy uwagę, na odpowiednie korzystanie z książek. Ustalamy wspólnie zasady korzystania z książek, jak z nimi postępować.

 • Zabawa „Głoski i sylaby” podajemy dziecku słowa związane z tematyką: książka, okładka, strona, ilustracja, tekst, obrazek, kartki – prosimy, aby dziecko podzieliło wskazane słowa na sylaby, głoski. Każdy wymieniony element wskazujemy dziecku na książce.
 • Zabawa doskonaląca umiejętność budowania wypowiedzi „Moja książka jest…” dziecko trzymając w dłoniach swoją ulubiona książeczkę, kończy podane przez Rodzica zdanie „Moja książka jest…”. Następnie przekazuje ją Rodzicowi, który wypowiada zdanie „Moja książka jest…, podając inną jej cechę i podaje książkę dziecku. Zabawę kontynuujemy do momentu wyczerpania określeń opisujących książkę.
 • Zabawa „Ile słów?”- Rodzic czyta wybrane zdania z ulubionej książeczki dziecka, starając się wybierać te o prostej budowie. Zadaniem dziecka jest przeliczenie ilości słów w usłyszanym zdaniu. W celu ułatwienia, dziecko może odliczać słowa na palcach lub za pomocą liczmanów – spinaczy do bielizny, klocków, nakrętek od butelek.

 

 • „Jak powstaje książka?” – praca z obrazkami

Proponujemy dziecku do obejrzenia filmik:

https://www.youtube.com/watch?v=icdV3QZb10Q

Po obejrzeniu, rozkładamy przed dzieckiem obrazki i prosimy, aby ułożyło je zgodnie z kolejnością etapów tworzenia książki. Dodatkowo możemy skorzystać z tekstu

M. Tokarczyk „Jak powstaje książka?” (materiały obrazkowe zostaną przesłane mailowo)

Dzisiaj się dowiemy jak książki powstają

i jaką drogę do nas przemierzają.

Gdy pisarz ma już pomysł na książkę, to jest już dobry początek.

Wszystko dokładnie zapisuje, a w jego rękopisie znajdziemy wiele notatek.

Potem wystarczy dokładnie pomysły na komputerze przepisać.

Ale na tym nie koniec, musicie jeszcze dalej mnie posłuchać…

Całymi godzinami, dniami, a czasem miesiącami dzieło swe pisarz dopracowuje,

a gdy jest już gotowe wydawcy go prezentuje.

W wydawnictwie dużo pracy zatem mają,

bo książkę pisarza dokładnie przeglądają, sprawdzają…

Recenzent poprawki nanosi sprawnie,

a ilustratorzy obrazki do książki rysują ładnie.

Gdy książka jest już gotowa, pora na drukowanie.

W wielkiej drukarni maszyny rozpoczynają drukowanie

i tak tysiące książek powstanie.

Które do księgarni pozostanie wydawcy już rozesłanie.

W księgarni książkę możemy zakupić,

a w bibliotece możemy ją wypożyczyć.

Lecz gdy ją już przeczytamy, to w kąt nie rzucamy,

ale na półkę ładnie odkładamy.

Układając obrazki zwracamy uwagę na zwroty, słownictwo związane z tematem: czytelnik, drukarnia, ilustrator, pisarz, wydawnictwo. Dopasowujemy odpowiednie podpisy do obrazków. Etykiety dziecko może odczytywać samodzielnie lub z pomocą Rodzica. Każde odczytane słowo dziecko może podzielić na sylaby bądź głoski. Każdą ilustrację dziecko opisuje – określa, co ona przedstawia. Staramy się zadawać dodatkowe pytania:

Co jest pośrodku ilustracji?, Co znajduje się po prawej stronie, co po lewej?

 • Zabawa „Co się zmieniło?” – prosimy dziecko, aby zamknęło oczy. Rodzic w tym czasie zmienia kolejność ułożenia obrazków. Następnie dziecko wskazuje, które z obrazków zmieniły swoje miejsce.
 • Zabawa „Podaj zdanie” – Rodzic podaje dziecku słowo: wiosna, słońce, chmury, kwiaty itp.. Prosimy dziecko, aby podało zdanie z wskazanym słowem. Zabawę można prowadzić na zmianę – raz Rodzic podaje słowo dla dziecka a następnie dziecko wymyśla słowo dla Rodzica.
 • Zabawa „Ukryta książka” (wersja zabawy „Ciepło-zimno) –Rodzic ukrywa w pokoju książkę. Zadaniem dziecka jest odnalezienie książki za pomocą podpowiedzi Rodzica: ciepło, cieplej, gorąco, zimno, lodowato, mróz. Po odnalezieniu książeczki, rodzic czyta dziecku jej fragment lub całość

 

 • „W księgarni i bibliotece” – rozmowa w oparciu o teksty literackie oraz własne doświadczenia dzieci

Zapraszamy dziecko do obejrzenia i wysłuchania bajki „W bibliotece”:

https://www.youtube.com/watch?v=7TJtWPGdwSM

https://youtu.be/AXZDqtA2LgA

Następnie prosimy dziecko, aby obejrzało ilustracje przedstawiające bibliotekę i księgarnię. Prosimy, aby wskazało podobieństwa i różnice. Dziecko opowiada samo lub jeśli ma problem z samodzielnym opisem, Rodzic naprowadza dziecko pytaniami lub podpowiedziami (podczas rozmowy opieramy się również na bezpośrednich doświadczeniach dzieci).

Po rozmowie, zapraszamy dziecko do zabawy:

 • Zabawy logopedyczne „Książki” – dziecko wykonuje następujące ćwiczenia:
  „Przekładanie kartek w książce”- przesuwanie czubka języka od jednego kącika ust do drugiego-od prawej do lewej strony,
  „ Huśtamy książkę”- dziecko leż na plecach kładąc książki na klatce piersiowej. Podczas wdechu książka wyraźnie unosi się do góry, podczas wydechu opada (zwracamy uwagę, by dziecko nabierało powietrze nosem a wypuszczało ustami).
 • Zabawa „Książkowy detektyw’ – Rodzic prosi dziecko, aby podało książkę zgodnie ze wskazaniem- najmniejszą, największą, bez tekstu, bez ilustracji, w innym języku, których tytuł zaczyna się na wskazana literę.
 • Zabawa „Ile kosztuje książka?” – dziecko przygotowuje kilka książek ze swojej biblioteczki. Rodzic podaje cenę książki np.: 3 złote, 4 złote, 6 złotych, 7 złotych, 8 złotych, 9 złotych. Zadaniem dziecka jest wyszukanie i podanie rodzicowi właściwej ilości monet (wykorzystujemy te, które były używane w poprzednim tygodniu)
 • Zabawa „Budowa książki” – Rodzic rozkłada przed dzieckiem kartoniki z napisami: okładka, ilustracja, kartka, grzbiet, tekst. Dziecko odczytuje napis i wskazuje tą część na książce.

 

Ciekawostki na temat książek:

KSIaZKI-CIEKAWOSTKI-1.pdf

KSIaZKI-CIEKAWOSTKI-2.pdf

KSIaZKI-CIEKAWOSTKI-3.pdf

/materiały pochodzą ze strony przedszkolankowo/

 

Zajęcia matematyczne:

 • „Książki na mojej półce” – zabawy matematyczne – przeliczanie liczebnikami porządkowymi, porównywanie wielkości

Podchodzimy z dzieckiem do półki z książkami i wyjaśniamy, że będziemy przeliczać książki. Prosimy, aby dziecko policzyło książki liczebnikami głównymi (dziecko liczy w swoim zakresie, jeśli potrafi,  przekracza próg dziesiątkowy). Po przeliczeniu książek na półce prosimy, aby zapisało ich ilość odpowiednią cyfrą na kartce.. Następnie wybieramy kilka książek (ich ilość jest zależna od umiejętności przeliczania przez dziecko) i kładziemy na podłodze. Dziecko jeszcze raz przelicza książki. Dzieci chętne mogą przeliczać książki liczebnikami głównymi w języku angielskim..  

Kolejnym zdaniem jest przeliczanie liczebnikami porządkowymi.  Rodzic wskazuje książkę opisując jej wygląd i pyta, którą jest z kolei np.: książka z czerwona okładką jest……  - dziecko podaje jej kolejność w ułożeniu.

 • Zabawa „Ułóż książki” Rodzic określa, jakie książki dziecko ma ułożyć i w jakiej kolejności, - pierwsza książka najmniejsza, druga książka z czerwoną okładką, trzecia z obrazkiem misia na okładce….. zadaniem dziecka jest wyszukanie odpowiedniej książki i ułożenie jej we właściwej kolejności.
 • Zabawa „Od najmniejszej do największej” – Rodzic prosi dziecko, aby ułożyło książki według podanych kryteriów – od najmniejszej do największej. Po ułożeniu dziecko przelicza książki i ilustruje ich ilość liczmanami (klockami).
 • Zabawa „Jakiej książki brakuje?” – dziecko układa książki jedną za drugą. Pod każdą książką kładzie kartonik z kolejna cyfrą. Zamyka oczy a w tym czasie Rodzic chowa początkowo jedną a później kilka książek. Dziecko po otwarciu oczu określa, których książek brakuje, posługując się liczebnikami porządkowymi np.: pierwszej, czwartej i piątej – kartoniki z cyframi są pomocne w określaniu, których książek brakuje.

 

Zajęcia plastyczno-techniczne:

 • Jestem ilustratorem książki” –wykonanie ilustracji do fragmentu tekstu w dowolnej technice

Gromadzimy dostępne w domu materiały plastyczne. Następnie dziecko wybiera dowolna książkę. Rodzic prosi, aby uważnie wysłuchało tekstu, najlepiej z zamkniętymi oczami i odczytuje tekst. Proponujemy dziecku zabawę w ilustratora (przypominamy, co to za zawód). Zadaniem dziecka jest wykonanie obrazka do wysłuchanego dowolną techniką . Zwracamy uwagę na poprawne ułożenie przyborów pisarskich w dłoni, wykorzystanie całej powierzchni kartki oraz zachowanie proporcji rysowanych elementów. Zachęcamy dziecko do korzystania z różnorodnych materiałów plastycznych.

Dziecko chętne może podpisać swoją pracę, nadając jej tytuł. Po wykonaniu pracy, prosimy dziecko, aby opowiedziało co przedstawia.

 • „Zakładka do książki” –praca metoda origami (materiały pobrane ze strony: paciupaciu.pl)

Do wykonania pracy potrzebujemy: kolorowy papier (najlepiej karton) kredki, flamastry, ekierkę, nożyczki (opcjonalnie kreatywne oczy do ozdobienia)

               

ZD3

Z kolorowego kartonu wycinamy kwadraty o wymiarach 10cm x 10cm.  Można też użyć gotowych kwadratów do składania origami.

ZD4

Teraz składamy zakładkę. Postępujcie wg. instrukcji poniżej:

ZD5

Gotowe zakładki ozdabiamy tak, by powstały zabawne zwierzątka. Można je ozdobić w nastepujący sposób:  

ZD6

Kochane Dzieci, a jakie będą Wasze pomysły na kolorowe zakładki…..

Czekamy na zdjęcia prac

 Miłej Zabawy!

 

Zajęcia ruchowe

Mam nadzieję, że zabawy z jogą spodobały się Naszym Przedszkolakom. W tym tygodniu nadal ćwiczymy z gazetami a dla chętnych coś w szybszym tempie….

Link 1 – Joga dla dzieci

https://www.youtube.com/watch?v=HkPdFnGRFGw


Link 2 – Zumba Kids

https://www.youtube.com/watch?v=q0U1A7ovy3I

 • Zabawa ruchowa „Tajemnicza książka” – każdy uczestnik zabawy otrzymuje książkę. Kładzie ją na głowie i wykonuje następujące ćwiczenia: obroty ( na siedząco i na stojąco), spacer z książką na głowie do przodu i do tyłu oraz w bok, przykucnięcie i powrót do pozycji wyjściowej - stanie na baczność. Może komuś uda się stanąć na jednej nodze z książką na głowie…..
 • Zabawa „W księgarni” – dziecko kładzie się na podłodze na boku z podkurczonymi nogami i wykonuje czynności zgodnie z hasłami podawanymi przez Rodzica:

-„Książka się otwiera się ”- dziecko przechodzi do leżenia na wznak i wyciągają na boki wyprostowane ręce i nogi.

-„Kartki przewracają się” – klaszczą w dłonie – Rodzic mówi ile stron ma książka, dziecko wykonuje tyle klaśnięć,

-„Książka zamyka się” – dziecko wraca do pozycji wyjściowej, leżenie na boku z podkurczonymi nogami

-„Książka stoi na półce”- dziecko wstaje i przyjmuje postawę „na baczność”

 

Zajęcia muzyczne

 • „Co kryje książka?” – zabawy przy utworze „Piosenka o książeczce”

Wspólnie z dzieckiem słuchamy utworu. Po wysłuchaniu prosimy, aby dziecko opowiedziało, o czym jest piosenka, określiło jej nastrój i tempo oraz wymieniło zasady dbałości o książki, które były zawarte w utworze (aby wspomóc dziecko, możemy zaprezentować karty, które zostaną przesłane mailowo)

Prosimy dziecko, aby zanuciło melodię utworu na sylabach: la, la. Zwracamy uwagę na zmienność linii melodycznej utworu.  Wspólnie z dzieckiem, podczas ponownego odsłuchania utworu wystukujemy jego rytm. Do tego celu możemy użyć łyżeczek (jednorazowych lub stalowych), patyczków, klocków.

Rodzic wypowiada słowa rymowanki: "Książka moim przyjacielem i na co dzień i w niedzielę"  i prosi, aby dziecko je powtórzyło . Następnie wspólnie lub indywidualnie wymyślają melodię do tego tekstu i prezentują go w wersji wokalnej.

Piosenka do wysłuchania jest poniższym linku:

https://www.youtube.com/watch?v=wnJFiwa5a8U

Dla chętnych do posłuchania piosenka o KSIĄŻKOWYCH MOLACH. 

Kim są te dziwne stworki…..Dowiecie się z utworu:

https://www.youtube.com/watch?v=Ep2bb4M7llc

 

Przygotowanie dzieci do nauki pisania i czytania

 • Zabawa „Literowe bingo” drukujemy karty (przesłane mailowo) i wypełniamy dowolnymi literami. Następnie zapisujemy litery na karteczkach, które składamy tak, aby zapis był niewidoczny dla uczestników zabawy. Pierwszy gracz losuje jedną karteczkę i odczytuje zapisaną na niej literę. Kto z graczy ma na swoim arkuszu taką literę, skreśla ja. Wygrywa ta osoba, która jako pierwsza skreśli wszystkie litery w poziomie, pionie lub po skosie.
 • Zabawa „Ja mam …?” do zabawy potrzebne będą karty (przesłane mailowo) Każdy uczestnik zabawy losuje kilka kart. Wybrana osoba rozpoczyna grę, odczytując litery zapisane na swojej karcie: ja mam a, a kto ma b? i odkłada kartę na środek stołu. Gracze sprawdzają, który z nich ma taką kartę ze wskazana literą.  Osoba posiadająca ją odczytuje kolejną literę: ja mam b, a kto ma c? Wygrywa ta osoba, która jako pierwsza odłoży na środek wszystkie swoje karty.
 • Zabawa „Rodzinka litery …” do tej zabawy potrzebny będzie karton lub arkusz większego papieru i mazaki bądź kredki. Dziecko podaje dowolną literę i zapisuje ją w dowolnym miejscu na kartonie. Dziecko na zmianę z Rodzicem podaje słowa rozpoczynające się wybrana literą. Każde słowo zapisujemy. Jeśli dziecko wyraża chęć, może samo zapisywać podawane słowa, jeśli ma problem, zapisuje je Rodzic. Wyznaczamy konkretny czas na przeprowadzenie tej zabawy np.: 5 minut. Po zakończeniu, dziecko przelicza, ile wyrazów udało się zapisać i czy wszystkie z nich rozpoczynają się ustaloną głoską.
 • Zabawy z ruchomym alfabetem układanie prostych słów podanych przez Rodzica, odtwarzanie ułożenia literowe wyrazów dłuższych, wskazywanie błędów w ułożeniu liter w wyrazie (Rodzic układa wyraz, dziecko ocenia poprawność wykonania zdania) , wyszukiwanie par liter. Zachęcanie dziecka do dowolnych zabaw, tworzenia własnych wyrazów z wykorzystaniem dostępnych liter.
 • Rysownie wzorów literowych i literopodobnych po śladzie i samodzielnie (karty pracy przesłane zostaną mailowo)

kopciuszek

drzewo

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem

Newsletter

Bądź na bieżąco!

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Przedszkole nr 31 w Płocku wskazanych przeze mnie w powyższym formularzu danych osobowych w celu wysyłki wiadomości informacyjnych.

© 2020 Wszelkie prawa zastrzeżone Miejskie Przedszkole nr 31. Projekt i wykonanie: Hedea.pl