Nasze przedszkole

Rekrutacja na rok szkolny 2020/2021
Nabór na wolne miejsca w przedszkolach
            Nabór na wolne miejsca w przedszkolach rozpocznie się w poniedziałek 16 marca 2020 roku.
W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa COVID-19, mając na uwadze bezpieczeństwo zarówno rodziców,
jak i pracowników przedszkoli, prosimy o złożenie wniosku wyłącznie drogą elektroniczną za pomocą systemu informatycznego NABO.  Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest na wniosek rodzica.
O kwalifikacji dziecka do przedszkola NIE DECYDUJE KOLEJNOŚC ZŁOŻENIA WNIOSKU.
Ogólne zasady rekrutacji, harmonogramy czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz uzupełniającym oraz kryteria brane pod uwagę w tegorocznym postępowaniu rekrutacyjnym dostępne są w zakładce Edukacja - nabór do przedszkoli.
 Rodzice, którzy ubiegają się o przyjęcie dziecka do przedszkola po raz pierwszy lub zdecydują się na zmianę przedszkola,
uczestniczą w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2020/2021 prowadzonym
z wykorzystaniem systemu informatycznego NABO. 

     1. System NABO zostanie uruchomiony 16 marca 2020 roku o godz. 9.00.
         W trosce o bezpieczeństwo zarówno rodziców, jak i pracowników przedszkoli zalecamy wypełnienie wniosków w miejscu zamieszkania, bez angażowania pracowników przedszkoli.

     2. Osoby, które nie mają dostępu do Internetu lub będą mieć problemy w korzystaniu z systemu,otrzymają pomoc w każdym przedszkolu, jednak będą obsługiwane przez pracowników przedszkola wyłącznie pojedynczo,  z zachowaniem zasad     bezpieczeństwa epidemicznego i zaleceniami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. 

     3. Formularz - „Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola na rok szkolny 2020/21 jest dostępny w zakładce "nowy wniosek" (www.ppo.zjoplock.plRekrutacje-Przedszkola)Rodzic wybiera "wypełnij nowy wniosek"Po wypełnieniu wniosku i ustaleniu hasła  Rodzic będzie mógł logować się do systemu NABO, w celu otrzymywania informacji związanych z rekrutacją.

      4. Rodzice mają możliwość wyboru trzech przedszkoli wg. preferencji.

      5. Wypełniony, wydrukowany i podpisany wniosek wraz z dokumentami  i oświadczeniami  potwierdzającymi
           spełnienie kryteriów rodzice składają w przedszkolu pierwszego wyboru.   Zalecamy, aby gotowe formularze przesłać:
                - skanem pocztą elektroniczną na skrzynkę e-mail przedszkola pierwszego wyboru lub, 
               - pocztą na adres przedszkola pierwszego wyboru lub,
               - faksem do przedszkola pierwszego wyboru lub,
              - złożyć osobiście dopiero po otwarciu przedszkoli dla dzieci - od 26 marca 2020 r.
            Ewentualne błędy będą możliwe do poprawienia podczas weryfikacji wniosku.

      6. Pełna oferta każdego przedszkola dostępna jest na stronie internetowej ppo.zjoplock.pl, a także na stronie naborowej.
         Wśród przedszkoli znajduje się również 6 przedszkoli z oddziałami integracyjnymi i specjalnymi.