Nasze przedszkole

Kadra pedagogiczna

W naszym przedszkolu pracują nauczyciele posiadający wykształcenie wyższe pedagogiczne o specjalności pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, którzy na bieżąco doskonalą swoją  wiedzę pedagogiczną zdobywając dodatkowe specjalistyczne kwalifikacje.

Doświadczona, wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna stwarza warunki do optymalnego, wszechstronnego rozwoju osobowego, zgodnego z wrodzonym potencjałem i  indywidualnymi możliwościami wychowanków.

Dyrektor

mgr Grażyna Kalaszczyńska

Zastępca dyrektora

mgr Katarzyna Sepioło

gr. I – 3 latki 
mgr Karolina Dobies
mgr Katarzyna Sepioło
godz. 8.00 – 15.00
gr. II –3- 4 latki  oddział integracyjny
mgr Iwona Bukowicka
mgr Zofia Kudelska
mgr Karolina Rivero Venabides- nauczyciel wspomagający
godz. 7.00 – 17.00
gr. III – 4- latki 
mgr Anna Pietrzak
mgr Daria Kierzkowska/ Sylwia Kowalska
godz. 6.00 – 16.00
gr. IV – 5 latki 
mgr Małgorzata Ostrowska
mgr Monika Dorobek/ Karolina Kaca- Miklaszewska
godz. 7.00 – 17.00
gr. V –5- 6 latki   oddział integracyjny
mgr Dorota Nowicka
mgr Marta Świątek
mgr Martyna Gerwatowska- nauczyciel wspomagający
godz. 6.30 – 15.30
           7.00- 15.00 (poniedziałek)

gr. VI – 5-6 latki
mgr Anna Kozińska
mgr Monika Lisowska/ Justyna Chyrzyńska
godz. 6.30 – 15.30
          7.00- 15.00 (wtorek)
gr. VII – 6  latki oddział integracyjny
mgr Małgorzata Płońska
mgr Izabela Nowak/ Kamila Waleszyńska
mgr Krystyna Pawlak- nauczyciel wspomagający
godz. 6.30 – 15.30
           7.00- 15.00 (środa)
gr. VIII – 6 latki  
mgr Marytna Fijałkowska
mgr Ewa Nowakowska- Siemieniak
  godz. 7.00- 16:00
            7:30- 15:30 (czwartek)
gr. IX – 6 latki 
mgr Anna Figat- Krzykwa
mgr Izabela Jankowska

 godz.  7.00- 16.00

            7:30- 15:30 ( piątek)

gr. X –5- 6 latki oddział integracyjny 
mgr Alina Kuźniewska
mgr Monika Żaglewska
mgr Marta Miecznikowska/ Patrycja Politowska – nauczyciel wspomagający

 godz. 6:30- 15:30

           7:00- 15:00 ( piątek)


gr. XI- 5-6latki  oddział integracyjny
mgr  Elżbieta Ożóg
mgr Agnieszka Popis
mgr Sylwia Domańska- nauczyciel wspomagający
J. angielski
mgr Beata Pianowska

logopeda 

mgr Agnieszka Furmanik- Nowicka

pedagog – rewalidator

mgr Iwona Kierzkowska